Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc về vấn đề tam nông

421 lượt xem
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn Quốc về vấn đề tam nông

Ngày 27/11/2018 - tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), đại diện Lãnh đạo Công ty OJ Việt Nam đã tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chủ trì Hội nghị có Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư Tổng kết Nghị quyết T.Ư 7 khóa X; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, đầu cầu trực tuyến các địa phương; các doanh nghiệp (DN), chuyên gia; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Ban chủ tọa tại Hội nghị

            Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh: Từ khi thành lập nước đến nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của nông nghiệp, nông dân, nông thôn túi đeo chéo nam hàng hiệu; coi đây là những cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

        Cách đây 10 năm, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn trong tình hình mới, trên cơ sở tổng kết 20 năm đổi mới, ngày 5/8/2008, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 26 Hội nghị Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là nghị quyết lịch sử đầu tiên của Đảng đề cập toàn diện đến 3 lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó khẳng định nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện nông nghiệp là then chốt. Giải quyết tốt vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, không chỉ đến năm 2020 mà còn cho suốt chặng đường xây dựng, phát triển đất nước.

Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương đọc Báo cáo Tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

       Sau khi Nghị quyết được ban hành, Chính phủ đã có chương trình hành động gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia, 9 đề án quy hoạch và 36 đề án chuyên ngành. Qua 10 năm thực hiện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự điều hành, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao; vai trò, vị thế của người nông dân ngày càng được nâng lên.

        Vì vậy, thời gian tới, Đảng, Nhà nước phải cùng với nông dân, sống trong lòng nông dân để làm cuộc cách mạng mới trong NN-NT. Cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Theo Thủ tướng, kinh nghiệm rút ra là, ở đâu cấp ủy, người đứng đầu quan tâm sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt thì ở đó, NN-NT sẽ phát triển mạnh mẽ, diện mạo nông thôn mới khởi sắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. “Trong thập kỷ tới hay một vài thập kỷ ngắn tới đây, Việt Nam đứng ở đâu? Chúng ta đứng trong tốp 15 nước về nông nghiệp được không?”, Thủ tướng đặt vấn đề, đồng thời yêu cầu phải chuyển từ tư duy nông nghiệp đơn thuần sang kinh tế nông nghiệp và hội nhập sâu rộng. Việc nhận diện thật rõ cơ hội và thách thức trong bối cảnh và tình hình mới để đề xuất định hướng chiến lược rất quan trọng. “Thế giới đang chuyển mình, châu Á đang cạnh tranh từ bán buôn đến bán lẻ, chúng ta phải đặt ra lợi thế so sánh để có thể thành công”.

Ông Nguyễn Xuân An - Chủ tịch HĐQT  tại Hội nghị

Gửi phản hồi

 

Quảng cáo