SỨ MỆNH - TẦM NHÌN

SỨ MỆNH - MISSION:

1- Luôn sáng tạo để gia tăng giá trị qua mỗi công đoạn lao động, đem lại cho mỗi thành viên của mình một môi trường làm việc năng động cuộc sống sung túc góp phần làm hưng thịnh Quốc Gia.

2- Xây dựng thương hiệu công ty thông qua những sản phẩm uy tín ngày càng được biết đến trong nước và ngoài nước.

3-  Không ngừng đầu tư và ứng dụng công nghệ khoa học tiên tiến để hoàn thiện hệ thống Tổng kho nông sản đồng bộ và khép kín từ kho bãi, chế biến, bảo quản, phân phối và vận tải đa hình thức.

1- Always innovate to increase value through each labor stage, giving each member of his labor a comfortable working environment, enriching life, contributing to national prosperity.

2- Branding the company through reputable products increasingly known at home and abroad.

3- Do not stop investing and applying advanced scientific technology to perfect the system of integrated and closed agricultural storage warehouses from warehouses, processing, preservation, distribution and multi-mode transportation.

TẦM NHÌN - VISION:

    " Trở thành một tổ chức giàu mạnh về uy tín và kinh nghiệm, có vị thế nhất định trên thị trường trong nước và Quốc Tế "

      "Become a strong organization of prestige and experience, have a certain position in the domestic and international market"

VĂN HÓA - CULTURAL:

1- Tận tâm với khách hàng

2- Tận tụy với đồng nghiệp

3- Uy tín với đối tác

4- Trách nhiệm với cộng đồng

1- Consistency with the customer

2- Devoted to colleagues

3- Prestige with partners

4- Responsibility to the community

Quảng cáo