Quy định & hình thức thanh toán

Chính sách thanh toán:

- Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.

- Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty.

Quảng cáo