LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực hoạt động chính:

- Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ nông nghiệp

- Trồng cây dược liệu, cây ăn quả

- Xử lý và nhân giống

- Mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa nông sản

- Chế biến, sơ chế nông sản

- Bán buôn thực phẩm

- Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động

- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, tiệc cưới ...)

- Sản xuất hóa chất cơ bản

Quảng cáo