LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ OJ VIỆT NAM

Trụ sở: Tầng 5 số 16 Phố Trần Quốc Vượng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Hotnile: 096 889 2693  -  Email: ojvietnam@gmail.com

 

OJ VIETNAM INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Head office: Floor 5, No. 16, Tran Quoc Vuong Street, Cau Giay District, Hanoi City
Hotnile: 096 889 2693     -      Email: ojvietnam@gmail.com
Quảng cáo