Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ vào năm 2020

848 lượt xem
Hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ vào năm 2020

      Ngày 22/06/2018 - Đại diện Lãnh đạo Công ty OJ Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Viện sinh học nông nghiệp thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tiếp đoàn làm việc có Giáo Sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch - Chủ tịch Hội đồng khoa học đeo dây nịt nam burberry siêu cấp, cùng một số thầy cô trong Khoa Công nghệ thực phẩm.

        Tại buổi làm việc đại diện phía công ty đã đưa ra những vấn đề liên quan tới việc xử lý môi trường, công nghệ bảo quản sau khi thu hoạch đối với nông sản, hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp tập chung hướng hữu cơ và tiến tới hữu cơ. Từ đây, tại buổi làm việc đã được lắng nghe những chia sẻ thông tin hết sức bổ ích từ phía Viện sinh học nông nghiệp như: Men và vi sinh xử lý môi trường trong chăn nuôi, công nghệ bảo quản bằng sinh học cho nông sản sau khi thu hoạch, đặc biệt tại buổi làm việc đã đi sâu vào vấn đề hình thành những vùng sản xuất tập chung theo hướng hữu cơ dần tiến tới nền nông nghiệp hữu cơ vào năm 2020. Theo đó, từ phía công ty và viện sinh học nông nghiệp sẽ đi tới những công việc cụ thể và hợp tác lâu dài và bền vững.

Giáo Sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang Thạch chia sẻ những thông tin liên quan tới buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Gửi phản hồi

 

Quảng cáo