Hợp tác chiến lược với Công ty Châu Giang, tổ chức JICA-Nhật Bản, trường Đại học Đà Lạt

635 lượt xem
Hợp tác chiến lược với Công ty Châu Giang, tổ chức JICA-Nhật Bản, trường Đại học Đà Lạt

           Ngày 12/01/2018- Đại diện Lãnh đạo Công ty NN Bắc Giang đã có chuyến công tác 05 ngày tại tỉnh Bình Thuận. Tại đây, công ty đã kí kết hợp tác với Công ty Châu Giang, tổ chức JICA - Nhật Bản và trường Đại học Đà Lạt.

       Theo đó, công ty đã kí kết cùng hợp tác và đầu tư phát triển nhà máy triết suất tinh dầu bạc hà tại huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 - 2023. Tổng số vốn hợp tác trên 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cùng xây dựng vùng nguyên liệu diện tích lên tới trên 1000 ha. Tổ chức JICA - Nhật Bản là đơn vị hỗ trợ cơ sở vật chất xây dựng hệ thống kênh, mương dẫn nước và tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu sang Nhật Bản, trường Đại học Đà Lạt là đơn vị hỗ trợ về chuyên môn để nhân giống và thực hiện một số mô hình thí điểm, Công ty Châu Giang và Công ty NN Bắc Giang là đơn vị phối hợp để thực hiện và triển khai dựa trên đầu mối là Công ty Châu Giang.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm dưới tán cây điều

Khu vực thí điểm một số mô hình

 

Gửi phản hồi