Chính sách đổi trả hàng & hoàn tiền

Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền:

- Doanh nghiệp chúng tôi sẽ căn cứ vào Hợp đồng đã kí kết để xác định hàng hóa, nếu hàng hóa do lỗi của khâu bên doanh nghiệp thì sẽ đổi hàng cho khách hàng và hoàn lại tiền nếu như khách hàng yêu cầu hoặc theo những thỏa thuận đã có trong Hợp đồng hai bên kí kết.