LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BẮC GIANG

- Trụ sở: Yên Cư, xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - VPGD: Phố Sỏi, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

- Giám đốc: Nguyễn Văn Khương - Điện thoại: 02046 563 999 - Hotnile: 096 869 1461 - Email: nong nghiepbacgiang@gmail.com

 BAC GIANG AGRICULTURAL DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Head office: Yen Cu, Tan Soi, Yen The district, Bac Giang province - Office: Pho Soi, Bo Ha town, Yen The district, Bac Giang province

Director: Nguyen Van Khuong - Tel: 02046 563 999 - Hotnile: 096 869 1461 - Email: nong nghiepbacgiang@gmail.com

 

Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo